Милен Иванов0887 69 56 34

Курсовете?

Курсовете са предназначен както за граждани, които искат да усъвършенстват навиците си за боравене с оръжие или да придобият нови такива, така и за служители на правоохранителните органи и частни охранителни организации. Те имат за цел да предоставят всички необходими теоретични знания и практически умения за правомерни действия на въоръжения човек.
Курсовете включват прeдимно работа на терен (стрелбище и полигон) и чрез реалистични практически упражнения и решаване на задачи, свързани с конкретни ситуации, се цели да се осигури пълното разбиране на разрешените от закона действия, съгласно стандартите на най-добрите практики.

График на курсовете

ДАТА

ВИД КУРС

БРОЙ МЕСТА

02.2020 г.

09:00 - 16:00

Боравене с оръжие и самозащита - първи модул 10

.02.2020 - 02.2020

18:00 - 21:00

Боравене с оръжие и самозащита - първи модул 10