Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

Тимбилдингът е важен, защото той създава ефективно действащ екип!

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

 

Безопасност на ежедневната дейност

 

Активен стрелец - SDA1

"Бий! Бягай! Стреляй!" - тактически действия при ситуации с "Активен стрелец".
Оцеляването това е изкуството да останеш жив в сложни ситуации. За това най-голямо значение имат моралния дух, физическата издръжливост и специалните знания. Вие трябва да знаете как да действате, когато са застрашени здравето и живота ви и да оцелеете и едновременно да спасите и други хора в ситуации когато попаднете под обстрел във вашия апартамент, вашия вход, улица, месторабота, заведения, места за почивка и т.н. Трябва да можете да съхраните добро физическо състояние и самообладание и да знаете как да помогнете на себе си и на другите в случай на „активен стрелец“
Курсът е предназначен за подготовка и преподготовка на граждани и на служители, работещи в публично достъпни офиси и сгради.
Основна форма на обучението - практически занятия в обстановка, максимално приближена до реалната.

Нека цитираме и извода на ФБР по темата: „Разпознавайки повишената активност на масовите стрелби и заплахата и бързината, с която се развиват, резултатите от тези проучвания подкрепят важността и значимостта на тренировките и обучението за справяне с тях – не само на прилагащите закони служители, но и на цивилните граждани.”

Възможността на гражданите за противодействие на криминалния контингент, активните стрелци и терористите, е най-добрата превенция срещу масови стрелби. Активният стрелец цели да удари уязвима група хора, тогава, когато тя е беззащитна.

Неизбежна отбрана за граждани SDA2

Много граждани притежават огнестрелно оръжие, като причината да получат разрешение от държавните органи за неговото закупуване и носене е че не се чувстват уверени в своята безопасност. Притежаването и носенето и употребата на огнестрелно оръжие са три различни неща, и познаването направилата за всяко от тях повишава възможността да се реагира адекватно и правомерно на възникнала заплаха и да се предотврати настъпването на неблагоприятни последици от това.
Правилните, а това значи и правомерните тактически действия, могат да спестят на гражданина сериозни проблеми със закона и да осигурят успешно да изпълни своята мисия да защити себе си, близките си и имуществото си от противоправни посегателства.

Курсът е предназначен за подготовка и повишаване на подготовката на граждани.
Основна форма на обучението – теория и практически занятия в обстановка, максимално приближена до реалната.

Предотвратяване на атаки срещу лесно уязвими цели - SDA3

Този курс е предназначен за професионалисти по сигурността от правоохранителните органи и частния сектор, отговарящи за защитата на места, обозначени като "меки" цели, които са податливи на терористична атака поради това, че са обществено достъпни. Участието на частния сектор е полезно, тъй като неговите представители могат да допринесат с уникалния си опит за задълбочаване на обучението; в същото време участието им би дало възможност за развиване на чувство за обща отговорност и  насърчаване на сътрудничеството между обществения и частния сектори.

Посредством лекции, дискусии в голяма и малка групи, упражнения в малки групи и практическо занятие с развиващ се сценарий, участниците ще се запознаят с терористичните заплахи, със значението на споделянето на информация и на мерките за сигурност, свързани с лесно уязвими цели. Участниците също ще направят оценка на риска и анализ на уязвимостта и ще изготвят доклад за проведена инспекция на мерките за сигурност като част от практическо упражнение. Участниците ще използват същите тези умения в заключителното занятие на терен.