Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

Тимбилдингът е важен, защото той създава ефективно действащ екип!

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

 

Охрана на обекти и физическа сигурност

 

Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари - FS1
Охраната при транспортиране на ценни пратки или товари е дейност по защита, предотвратяване и пресичане на противоправни посегателства върху пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството или други ценности при тяхното транспортиране. Курсът включва всички необходими знания и умения за организирането и осъществяването на този вид охранителна дейност и правилните тактически действия при различни ситуации.
Защита на критична инфраструктура - FS3

Критичната инфраструктура на една държава е съвкупност от мрежи и системи, които осигуряват стабилността на снабдяването с продукти и услуги с ключово значение за отбраната и за икономическата сигурност на нацията. Курсът ще предостави информация с ключово значение за стратегиите за защита на критичната инфраструктура за осигуряване на гладко функциониране на държавното управление на всички нива и на обществото като цяло в случай на терористичен инцидент.

В този курс ще се запознаете с процеса на системно изграждане на защита на критичната инфраструктура срещу терористични заплахи. След завършването на курса ще можете да правите оценка на състоянието на системата за физическа защита (СФЗ) на критичната инфраструктура, да правите препоръки за подобряване на СФЗ и да изготвяте доклад за самата инфраструктура.  Докладът установява състоянието на защитата на обект на критичната инфраструктура и прави препоръки, които включват анализ на разходите и ползите от тези препоръки.