Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

Тимбилдингът е важен, защото той създава ефективно действащ екип!

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

 

Разузнаване и контраразузнаване

 

Безопасност на разузнавателната дейност - ICI1
Ако нямате поддръжката на политически, бизнес и официални силови структури, да се проведе качествено сериозна операция е възможно само ако успешно  скриете своята истинска дейност (“нелегалност на дейността”), и своята истинска самоличност (“нелегалност на личността”).
Това се отнася както за действащ самостоятелно индивид, така и за неофициална групировка, специално създадена за решаването на специфични, неползващи се от всеобщo одобрение задачи.
Такъв проблем възниква и когато по някаква причина личността трябва да се скрие от различни служби от бизнес, държавно, криминално и политическо естество...
Типичен нелегал може да се стане и преднамерено, и принудително. Но във всеки случай е необходимо да се познават, дори и в минимален аспект, стандартни тактики за безопасност, за да може успешно да преминете този период, без да загубите поради явна глупост здравето и финансите си.
Създаване на служба за сигурност на фирмата - ICI2

Курсът дава сериозни познания за необходимостта от съществуването на такова звено във фирмата и за технологията за неговото изграждане и функциониране. Ще се запознаете с теоретичните основи на изграждане на системата за сигурност, правовия статус на звеното за контраразузнаване на фирмата, основните функции на службата за сигурност, организацията и управлението на нейната дейност, силите, средствата и способите за извършване на разузнавателната и контраразузнавателната дейност, и основните проблеми в дейността на службата за сигурност и способите за тяхното решаване.

Идентифициране на обекти и цели в стратегическото бизнес разузнаване - ICI3

Курсът ще Ви запознае с процесите за активно внедряване и разпространение на специалните възможности за информационно осигуряване на важни управленски решения от топ-мениджмънта на компаниите и корпорациите. Преходът на бизнеса към концепциите за стратегическо управление изисква от мениджмънта по-широко информиране за рисковете и заплахите в сегмента на пазарната дейност, което съществено влияе на качеството и ефективността на взиманите управленски решения. Основното внимание е насочено към функционирането на възникналите в структурите на компаниите и корпорациите, разузнавателни подразделения и тяхната дейност насочена към придобиване на информация за конкурентите, активно работещи в еднородните сегменти на пазара, тъй като най-добра конкурентоспособност може да се осигури чрез добро познаване на основните противници. Именно това обстоятелство лежи в основата на новата функция и насоченост на стратегическия мениджмънт - competitive intelligence или конкурентно разузнаване.

Особености на съвременната агентурна дейност в бизнеса - ICI4

Курсът ще Ви даде изчерпателна информация за понятието и неговото значение в дейността на стопанските субекти. Под агентурна дейност се разбира негласното събиране на информация с помощта на  отделни хора, занимаващи се с такова събиране на информация и предаването на натрупаните сведения и самите агенти на ръководството. В това понятие влиза и дейността по придобиването на подобни агенти. Под агент се разбира конкретно лице, действащо (или поело ангажимента да действа) явно или неявно в интерес на трета страна. Под агентурна дейност се разбира и практиката за привличане от ръководители на фирми или мениджъри от висшето ниво на отделни работници (като правило намиращи се в съществена зависимост от тях или имащи склонност към такава дейност в следствие на особености на характера) за събиране на сведения за общите настроения в колектива, изказвания на отделни работници и т.н.

Водене на външно наблюдение с ограничени сили - ICI5

Кой и защо води външно наблюдение? Първо, полицията и специалните служби в СВОИТЕ държави наблюдават тези, които по тяхното мнение, представляват заплаха за сигурността и реда. Това очевидно не е нашия случай. При тези ситуации се задействат твърде много специфични лица. Те са специално подбрани, нямат никакви особени белези, но притежават памет, внимание, талант за “психологическа невидимост” (не забелязваш човека даже и да гледаш в него). Освен това те са много – винаги са “толкова, колкото е нужно”, и ресурсите им (свръзка, транспорт и т.н.) не са ограничени, и при грешки могат да отстранят постове и имат помощта на пътните полицаи и т.н. За това техния опит не пасва на криминалните структури. Второ, скрито наблюдение се води и от наблюдавания (негласна охрана, контранаблюдение). С това ще се занимаем, но по-късно – след като разгледаме методите за външно наблюдение. Трето – външно наблюдение водят лица и структури, дейността на които не се одобрява от законите и традициите на страната, където се осъществява наблюдението. Криминалните и терористичните организации следят за потенциални и избрани жертви, проверяват своите за връзки с полицията и службите за сигурност… Това е което Ви трябва.

Стратегия на конфликта - ICI6

Курсът е посветен на изследването на общата логика на поведението на участниците в конфликтните ситуации — теория на игрите. Формулирана през 1960 г., тя става основа на теорията за стратегическото поведение и има голямо значение за изучаването на няколко важни класове игри - игри с непълна информация, неантагонистичните игри и др. 
В курса не се използва сложен математически апарат и значителна част от него е посветена на практическото приложение на теорията. Разгледани са неантагонистичните конфликтни ситуации, когато интересите на страните, макар и да си противоречат, не са напълно противоположни и изискват определена кооперация. Такива са конкурентната борба, преговори за контрол над пазарите, политиката на взаимни заплахи и т.н.  
Курсът е предназначен за широк кръг потребители, които искат да разберат вътрешната логика на съвременната международна политика и бизнес.