Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

Тимбилдингът е важен, защото той създава ефективно действащ екип!

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

 

Защита на информацията

 

Информационна сигурност и защита на информацията - IP3
В курса са изложени въпросите по осигуряване на информационна сигурност и защита на информацията в дейностите на офисите и предприемаческите структури от различен тип, работа с персонал, притежаващ сведения с ограничено разпространение, функциониране на защитен документооборот и специализирани технологични системи за обработка и съхраняване на конфиденциални документи.
Засягат се въпроси относно защитата на информацията при провеждане на преговори и съвещания, прием на посетители, защита на лични данни в службите за човешки ресурси, а също така и насоките за разработване на нормативно-методическа документация за комплексна система за защита на информацията на фирмата. 
Курсът е предназначен за специалисти работещи в сферата на документното осигуряване на управлението, а така също и за повишаване на квалификацията на ръководители и специалисти в областта на защита на бизнеса.
Способи и средства за защита на информацията - IP4 

В курса ще получите възможност да се запознаете с класификацията и описанието нa методите и средствата за защита на информацията от изтичане по технически канали при обработката й с технически средства, а също така и методите и средствата за защита на акустична (речева) информация. Особено внимание е отделено на анализа на техническите характеристики и способите за използване на средствата за търсене на електронни устройства. Разгледани са и въпросите за лицензиране на дейността в областта на защитата на  информация, сертифицирането на средствата защита на информация и атестирането на обекти и организиране на защита на информация в обекти ТСПИ. 
Курсът е предназначен е за ръководители и специалисти от подразделения за защита на информация.