Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

 

Тактическа стрелба

 

Стрелба с пистолет - базово ниво - TS1
Курсът е разработен, за да преподава на начинаещите курсисти основните принципи на стрелбата с пистолет. Курсът позволява трайно усвояване на основните елементи на стрелбата и дава възможност за възприемане на правилно отношение при боравене и ползване на огнестрелно оръжие. След съчетаването на отделните елементи на точния изстрел, може да се пристъпи и към развитие на придобитите умения в приложна дефанзивна стрелба за самоотбрана.

Курсът е предназначен за хора, които имат само базови или нямат никакви знания и умения за работа с огнестрелно оръжие.

Стрелба с пистолет - първо ниво - TS2

Курсът е разработен за да изгради устойчив фундамент за стрелба на базово и средно ниво на умения. Нашият  уникален подход към обучението развива навици, необходими за курсистите, необходими им, за да продължат усъвършенстване и след приключване на курса. Курсът засяга теми като: Безопасност на оръжието; Работа на частите и механизмите; Тренировка на спускането; Скоростно презареждане;  Стрелба в движение; Множество цели; Оценка на заплахата и планиране на огъня; Тестване на балистиката чрез различни типове материали, което позволява на обучаваните реално да оценят възможностите на оръжието.

Стрелба с пистолет - второ ниво - TS3

Обученето по практическа стрелба (дефанзивна стрелба) е обучението по стрелба в обстановка близка до реалната. Обучението е специфично и включва познание на тактиката на престрелките, психологията на воденето на бой, използвана техника за водене на огън и максимално приближение до действителността. При обучението по стрелба се упражняват голяма част техниките, използвани в приложната стрелба.

Стрелба с пистолет - скоростна стрелба - TS4
Курсът включва подготвителни и специални  упражнения на огневи рубеж от 25 м. Упражненията са подбрани по принципа „от простото към сложното”, и в зависимост от уменията на стрелеца те се усложняват. На стадия на усъвършенстване те се провеждат под въздействие на физически и психически натоварвания, от различни положения за стрелба, с презареждане, от различно разполагане на тялото на оръжието.
Дефанзивна скоростна стрелба с прицелна (контролирана) двойка изстрели на огневи рубеж 15 м.
Дефанзивна скоростна стрелба – «FLESH» на огневи рубеж 7-10 м.

Скоростна стрелба с една ръка на дистанция 7-10 м.

Всички упражнения се провеждат с ограничение и фиксиране на времето

Стрелба с пистолет - само за държавни служители - TS5
Скоростна стрелба при провеждане на операции за задържане или неутрализиране на въоръжени престъпници и освобождаване на заложници.
Индивидуална подготовка на стрелеца. Стрелба след проникване в помещение и т.н. (удържане на оръжието, техника на проникване). Подготовка за действия в състава на групата. Стрелба след проникване в двойка (техника на проникване в двойка и в състава на група). Стрелба при огнево прикритие на придвижването двойка и в състава на подразделението (прочистване, щурм).  
Задържане на въоръжени и оказващи съпротива престъпници в автомобил
Стрелба с пистолет - Скоростна стрелба с цел осигуряване на безопасност на охранявано лице - TS6

Изваждане на оръжието от кобура и заемане на позиция за стрелба.
Избор на режима на скоростна стрелба от рубежи 10, 15, 25 м. без отклоняване от линията на огъня, след  придвижване от място, с изваждане на оръжието от кобура за време, придвижвания към целта, от целта, странично, по диагонал, в различни посоки. Пренасяне на огъня по фронта по няколко специални мишени.
Стрелба с добавени елементи за презареждане.
Упражнения в движение  с охранявано лице за един телохранител. Упражнения за тактическо взаимодействие в екип. Стрелба и евакуация на охраняваното лице.

Боравене с оръжие и самозащита TS7

Курсът е предназначен за граждани, които искат да усъвършенстват навиците си за боравене с оръжие или да придобият нови такива, и има за цел да предостави всички необходими теоретични знания и практически умения за правомерни действия на въоръжения човек.
Курсът включва само работа на терен (стрелбище и полигон) чрез реалистични практически упражнения и решаване на задачи, свързани с конкретни ситуации, за да се осигури пълното разбиране на разрешените от закона действия, съгласно стандартите на най-добрите практики.