Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

Тимбилдингът е важен, защото той създава ефективно действащ екип!

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

 

Охранително шофиране и шофьорски умения

 

Охранителни операции (Охрана на VIP) - WV1
Тридневен курс предназначен за придобиване на практически опит, предназначен за лица охраняващи VIP. Подготовка на операцията, изготвяне и проверка на маршрути, шофиране в ескорт, и осигуряване на непосредствена защита, са част от темите включени в интензивното обучение. Изучават се превантивните мерки, съобразени с резки изменения на обстановката и защита чрез използване на всички средства, методи и способи предложени от средата.  (Забележка: Макар, че ще се използва и преподава, шофирането не е във фокуса на този курс.)
Стрелба и шофиране при високорискови ситуации - WV2

Курсът е разработен, за да запознае участниците с динамиката на транспортното средство, координирането на операции в ескорт, защита против тараниране, защита против нападения на автомобилната колона. Ще научите всичко, което трябва да знаете за използването на транспортните средства при защитна ситуация. Ще придобиете собствен опит,  и което е още по-важно, как да не се използват автомобилите за прикритие. Стрелба от движещ се  автомобил, през автомобил,  през стъклата и под автомобила. Ако транспортните средства и огнестрелното оръжие са част от Вашия живот, то този курс е необходимост!

Лична охрана, тактика с огнестрелно оръжие и охранително шофиране - WV3
Цел на курса е да предаде на участниците навици и информация, които ще осигурят сигурно и безопасно транспортиране и работа с охраняваните лица. Тези цели се постигат чрез редица щателно разработени лекции и практика и упражнения с огнестрелно оръжие и тактика. Курсът е разработен за охранители, които искат да усъвършенстват практическите навици за работа. Курсът e съсредоточен над защитната тактика на шофиране и методи като динамична офанзивна стрелба. Техниките и тактиките са доказали своята ефективност в държавните и цивилните структури. Курсът е необходимост за специалистите в сферата на охраната.  Всеки курсист ще бъде  индивидуално оценен. 
Безопасно шофиране - WV4
Курсът е разработен за мениджъри и членове на семейството, които сами управляват своите автомобили. Курсът обхваща темите за откриване на наблюдение, реагиране на опасност и практическо силово шофиране при попадане в ситуации с пряка заплаха за живота и здравето. По желание на клиента STS може да регулира/променя курса, така че да задоволи специфичните нужди на поръчителя.