Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

 

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

Какви са възможните курсове?

 

Тактическа подготовка с оръжие

Основни правила и принципи на боравене с оръжие – положение на оръжието, стойка, хват, прицелване, изваждане и произвеждане на първи изстрел, пренасяне на огъня, стрелба в движение, смяна на пълнителя, отстраняване на задръжки при стрелба, стрелба от различни положения, стрелба зад укрития.
Базови упражнения с оръжие в статични и динамични положения.
Тактическа подготовка с оръжие – работа в автомобил, противодействие и блокиране на оръжието, действия на близки и пределно близки дистанции.

 

Курсове за подготовка на служители от служби за безопасност, частни охранители и лична охрана
 1. - Комплексна проверка на нивото на подготовката;
  - Правни аспекти на частната охранителна дейност;
  - Тактическа подготовка;
  - Осигуряване на безопасност на охранявани лица в местата за постоянно и временно пребиване;
  - Организиране на контрнаблюдение при осигуряване на сигурността на охранваните лица в различни условия;
  - Специална огнева подготовка;
  - Тактика и методи за организиране на радиовръзка;
  - Тактическо и екстремно шофиране;
  - Практически занятия в обстановка максимално близка до реалната;
  - Специална физическа подготовка и ръкопашен бой;
  - Специална психологическа подготовка;
  - Медицинска подготовка.
  Курсовете са предназначени за подготовка и преподготовка на охранители и екипи за лична охрана и са насочени към усъвършенстване на професионалните навици.
  Интензивността на тренинга се определя в зависимост от нивото на подготовка на обучаваните.
 2. Охранително шофиране и шофьорски умения
 3. Първа помощ
 4. Тактическа стрелба
 5. Контраснайперска тактика
 6. Охрана на VIP
 7. Охрана на обекти и физическа сигурност

 

 

Първа помощ

Първа помощ е прилагането на мерки за непосредственото поддържане на живота на хора с травми и заболявания до момента, в който им бъде оказана професионална медицинска помощ. Състои се от поредица от прости, но понякога животоспасяващи, медицински техники, които могат да се извършват с минимално оборудване и от хора, които в общия случай са без специално медицинско образование. Най-често първа помощ е необходима при пътно-транспортни произшествия и пожари, или при кризи на заболяване. Според информация на Българския червен кръст, е доказано, че един от всеки четири загинали при пътна катастрофа би могъл да живее, ако вместо бърз неспециализиран транспорт му се осигури непосредствена долекарска помощ

Първа помощ

 

Специална подготовка на групи за съпровождане на ценни товари и инкасо

Анализ на нападенията;
Тактика на съпровождането;
Основни признаци за подготвяно нападение и тактика на противодействие;
Специална тактическа подготовка във формат „2“, „3“, „4“ – служители;
Отработване на взаимодействието между служителите на екипа;
Основни формации и взаимодействие при отразяване на атаки от различни направления;
Отработване на действия при екстремални ситуации;
Отработване на моделирани ситуации на нападения.

 

Контраснайперска подготовка
 1. Система за определяне на координати;
 2. Система за радиовръзка;
 3. Система за наблюдение;
 4. Система на активно противодействие.
 5. Първа помощ
 6. Контраснайперска тактика
 7. Разузнаване и контраразузнаване
 8. Високорискови операции
 9. Безопасност на ежедневната дейност

 

 

Охранително шофиране и шофьорски умения

Курсовете са насочени към усвояване на необходимите умения и навици от шофьори в охранителни екипи на лична охрана, шофьори в служби за корпоративна сигурност, правозащитни организации и лица интересуващи се от придобиване на специфичните знания в областта.  Курсовете са ориентирани и към граждани, които искат да придобият увереност при шофиране и знания за самозащита и оцеляване при различни неблагоприятни условия.

 

 

Охрана на обекти и физическа сигурност

Заплахите за физическата сигурност на всички системи са реалност днес и непрекъснато се увеличават. Докато XX век бе изцяло посветен на еволюирането на компютърната технология новият век, предричат специалисти, ще бъде столетие на осигуряването на безопасността на информационните технологии.
След атентатите от 11 септември над сградите на Световния търговски център и Пентагона, особено остро се поставя въпросът за сигурността и преднамерените атаки. Проучванията показват все по-плътната зависимост на съществуването и икономическите приходи на една организация от безупречното функциониране на нейната техника и персонал.

 

 

Курсове за сомоотбрана за граждани

- Основи на личната безопасност;
- Разпознаване на заплахи;
- Психологическа подготовка;
- Безопасност на жилища;
- Безопасност по време на пътуване;
- Безопасност на работното;
- Правни аспекти на самоотбраната;
- Специализиран ръкопашен бой
- Високоточна стрелба;
- Самоотбрана за жени и деца;
- Медицинска подготовка.
Програмата на курсовете е предназначена за частни лица и е насочена към формиране на адекватна линия на поведение в различни екстремални и стресови ситуации.
Интензивността на тренинга по различните дисциплини се определя от нивото на подготовка на обучаваните.
Навиците, които ще бъдат придобити по време на курса ще формират способности реално да се оценява обстановката и нивото на заплаха и да се предприемат адекватни мерки за противодействие.

 

 

За сужители и екипи за реагиране при инциденти

Специална тактическа подготовка
Отработване на типови схеми - „банка“, „стационарен обект“, „публични места" (кафе, ресторант), "апартамент", "вила"
На тренировките се отработват въпроси, свързани с взаимодействието и тактическата подготовка на служителите във формат „2“ (шофьор и охранител) и „3“
Ред за оглед на външния  и вътрешния периметър на обекта;
Действия в екстремални ситуации;
Отработване на въпроси по сглобеността на групата;
Отработване на взаимодействие по радиостанция;
Тактическа подготовка с оръжие – положение на оръжието, стойка, хват, прицелване, изваждане и произвеждане на първи изстрел, пренасяне на огъня, стрелба в движение, смяна на пълнител (екстрена, тактическа), отстраняване на задръжки при стрелба, стрелба от различни положения, стрелба зад укритие;
Действия с оръжие в автомобил;
Действия на близки и пределно близки дистанции.

Основи на радиовръзката – базов курс
Теория  
 • - Радиовръзка, радиовълни – основни понятия и термини
 • - Принципи на .действие на радиовръзката
 • - Честота и дължина на вълните – понятие, изчисляване и използване
 • - Честотни диапазони на радиовълните - особености и закони за разпространение
 • - Видове радиовръзка
 • - Гражданска радиовръзка и честоти
 • - Радиолюбителска радиовръзка
 • - Видове радиостанции и особености, избор на радиостанция, условия за използване
 • - Основни настройки на радиостанциите с цел увеличаване на времето на работа на акумулатора без презареждане
 • - Основни понятия и препоръки при избор и използване на антени
 • - Взаимозаменяемост
 • - Увеличаване на разстоянието на връзката с прости способи
 • - Способи за защита на разговорите
 • - Организация на връзката с база при движение по маршрут в зони със слаб сигнал
 • - Интернет и радиовръзка, обзор на използваните програми и оборудване
 • - Радиодисциплина
 •  
 1. Практика
 2. - Радиодисциплина
 3. - Приемане на радиопредаване
 4. - Преминаване на резервни честоти
 5. - Работа по сигнали за управление

 

Курсове по желание на клиента
Зависят от конкретните нужди и желания на клиентите.