Милен Иванов0887 69 56 34

Защо е необходимо да повишавате личната си подготовка?

Екип ви е необходим, за да се решават сложни проблеми и да се постигат и най-високите върхове и цели, да се поддържа чувството на единство и солидарност.
Да се нарече екип група от хора, които работят заедно, не означава да имаме екип. Екип означава сравнително постоянен персонал, ясно разпределение на ролите, висока информационна и професионална надеждност на организацията. Истинският екип споделя обща идея, има обща целенасоченост, той е конкурентен, професионален, има тактическа и стратегическа гъвкавост, и действа бързо и ефективно при неочаквани промени.

Тактическата подготовка е основата на служебната дейност на всяка структура от сектора за сигурност.

Тя в най-висока степен осигурява комплексното обучение на служителите за умели и съгласувани действия в сложни ситуации.

Именно за това, този вид подготовка е и една от основните дисциплини в нашите курсове.

 

Защита от незаконно наблюдение и подслушване

 

Защита срещу наблюдение и проследяване - AS1

Свържете се с нас на подробности.

Защита срещу подслушване - AS2

Свържете се с нас за подробности.

Контранаблюдение и работа под прикритие - AS3

Поради нарасналите нужди на частния бизнес за защита от незаконно проследяване и наблюдениe, ние се съсредоточаваме над обучение, което е адекватно на поръчките от нашите клиенти. 
Необходимостта от хора познаващи противодействието на заплахите нараства бързо с промяната на ангажиментите на държавата в тази област и липсата на преливане на кадри от специалните служби и към бизнеса. 
Тайната дейност, даже и в бизнес-сектора, поставя големи изисквания пред операторите и често е доста опасна, затова нашите курсисти трябва да бъдат  подготвени на много високо ниво и курсът е ориентиран главно към това.

Откриване и неутрализиране на устройства за негласно събиране на информация - AS4

В курса са разгледани съвременните концепции за извършване на издирвателни действия с цел пресичане на изтичане на информация чрез използвани от противника скрити видеокамери, подслушвателни устройства и други средства за негласно получаване на конфиденциална информация. Курсът е изграден на основата на открити материали, публикувани в българска и чуждестранна специална литература, периодически издания, а така също и опитът от провежданите комплексни специални проверки на помещения от специалистите на „Профисек”.

Курсът е предназначен за ръководители и специалисти от службите за сигурност и подразделения за защита на информацията, а също тaка и за тези които се интересуват от въпросите за защита на информация и ръководители на фирми и организации.


Инженерно-техническа защита на информацията - AS5

В курса се разглеждат въпросите свързани с инженерно-техническата защита на информация като едно от основните направления на информационната сигурност. От системни позиции са разгледани концепцията, теорията, техническите системи и средства, организацията и методологията на инженерно-техническата защита на информацията. Като практически упражнения са предвидени сценарии за инженерно-техническа защита на информацията в кабинета на ръководителя на организацията и технически характеристики на средствата за получаване и защита на информацията.
Курсът е предназначен за специалисти в областта на защитата на информацията, ръководители на организации, служители от звена и служби за сигурност.