Милен Иванов0887 69 56 34

TACTICAL STRIKE ACADEMY е създадена, за да запълни празната ниша от специфично обучение, базирано на закона, опита, утвърдените практики и необходимостта от ефективни и ефикасни навици и умения на въоръжения човек.

Тренировката е пътя, но курсът и обучението задават посоката, отварят вратите на съзнанието, поставят основата... В противен случай ще стигнеш трудно там, където не си нужен или просто излишен. Много хора очакват да отидат на курс и да се върнат НАУЧЕНИ. Курсът само насочва мисленето, отваря съзнанието, а вече то трябва да подготви тялото за необходимия път към крайната цел. Чрез тренировки! В противен случай виждаме хора да тренират с години неща, които са абсолютно неприложими в реалния живот, но без интелекта продължават да вървят в тази посока, упорито но... безполезно!

Ние знаем как да отворим правилната врата!

 

Как правим нещата да се случват:

Ние, като професионалисти, знаем и умеем да направим от група хора екип, който да е способен да върши велики дела.
Това може да са:
• колектив от служители
• управленски екип
• организация или фирма
• екип спортисти или политици
• проектен екип
• група приятели

Примерна схема за организация на курсовете:

1. У вас се появява желание или необходимост от специфично обучение или от придобиването на специфични навици и умения. Вие ни звъните.
2. Заедно определяме кръга от проблеми и задачи. Ако е необходимо извършваме одит и диагностика.
3.Заедно изготвяме индивидуална програма. При организирането на подобни програми задължително се обръща внимание на следните фактори:
• сфера на дейност
• корпоративна култура
• структура на организацията
• възраст и пол на служителите
• ниво на подготовка на участниците
4.Ние организираме всички мероприятия от начало до край.

Вие имате нужда от специфично обучение. Звъните ни и определяме условията къде, как и кога да се случи това.

Нашият екип провежда обучения и тренинги навсякъде и по всяко време, както в помещения, така и на открито, на специално оборудвани терени и на заявени от вас места, както през зимата, така и през лятото.